สินค้าคุณภาพเดียวกันแต่ซื้อแพงกว่า ?.

Worldgames-store are distributor of high quality scopes from USA, EUROPE, AUSTRIA including top brand as SWAROVSKI, CARSON, BUSHNELL, UTG, TRUGLO BURISS etc., for those who love outdoor sports game & entertainments as well as nature lovers and explorers. And for those who operate large plantation, ranch or construction site, our products are what you may need. Worldgames-store offer you shooting sports game products and other gun-related products like Laser Rangefinder, Telescope, Trial Camera, Binocular, Rifle Scope, Red Dot Scope, Automatic Fishing Reel etc.

Worldgames-store เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านเกมกีฬาที่มีคุณภาพหลายบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ได้แก่ สวารอบสกี้ คาร์สัน บูชเนลล์ ยูทีจี ทรูโกล เบอริชช์ ฯ อุปกรณ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายได้แก่ กล้องวัดระยะทาง กล้องดูดาว กล้องดูนก กล้องดูคอนเสริท กล้องตามรอย กล้องส่องทางไกล กล้องติดปืนเพื่อการกีฬา ได้แก่ กล้องติดปืนลูกกรด กล้องติดปืนไรเฟิล กล้องติดปืนลูกซอง กล้องจุดแดง เบ็ดราวอัตโนมัติ ฯลฯ

กฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้ส่งออกสินค้าประเภทกล้องและอุปกรณ์เกี่ยวกับเลนส์ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะนำมาใช้ในเกมส์กีฬาก็ตาม ทางออกของบริษัทผู้ผลิตก็คือ ไปตั้งบริษัทผลิตในต่างประเทศที่มีค่าแรงงานต่ำ ได้แก่ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯ ทำให้ราคาต้นทุนการผลิตต่ำกว่าสินค้าที่ผลิตในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแต่มีคุณภาพ เทียบเท่ากันและสามารถส่งขายได้ทั่วโลกเพราะไม่ได้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ใช้เทคโนโลยี่การผลิตเดียวกัน

กล้องตามรอย (Trail Camera)

กล้องตามรอย

กล้องตามลอยสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เช่นใช้บันทึกภาพสัตว์ป่าที่เดินผ่านเพื่อนับจำนวน ใช้บันทึกภาพขโมยบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้า ฯลฯ

More…

กล้องดูนก

กล้องดูนก
เราประยุกต์ใช้กล้องดูนกได้ในหลายมิติแบบบูรณาการ เข่นใช้ดูและติดตามนกในที่ต่าง ๆ ใช้เฝ้าดูกีฬาฟุตบอลล์ ใช้ดูเป้าในสนามยิงปืน ฯลฯ

More…