ชำระเงิน

ชำระเงิน

♦ ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี นายปัญญา ยอดโอวาท

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กสิกรไทย เทสโก้ โลตัส ศาลายา กทม. ออมทรัพย์ 991-2-20892-0
กสิกรไทย บิ๊กซี ราชบุรี ออมทรัพย์ 518-2-28840-5
กรุงเทพ เทสโก้ โลตัส ศาลา กทม. ออมทรัพย์ 938-0-09992-0
กรุงเทพ ถนนศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี ออมทรัพย์ 530-040642-7

แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงินมาทาง e-mail บริษัทฯ ที่ manager@doctor-energies.com หรือ ID Line: panyayy

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาถ่ายสำเนาใบ Pay-in และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านกลับมาทาง e-mail หรือ Line ของบริษัท ที่ manager@doctor-energies.com หรือ ID Line: panyayy หรือโทร 0819429740, 0885855450

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท ด๊อกเตอร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ที่อยู่ 33/2 หมู่ 8 ต.ดอนตะโก

อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-7055-51000-01-3